ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW, CZĘŚCI BUDYNKÓW (LOKALI) oraz BADANIA KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ BUDYNKÓW, LOKALI

Sporządzamy Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, lokali (potocznie certyfikaty energetyczne) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240 z późn. zm)

Jakie informacje zawiera Świadectwo? Określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh/(m2 rok). Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa.

Wykonujemy również specjalistyczne badania budynków, lokali przy użyciu kamery termowizyjnej, co pozwala na wykrywanie tzw. mostków termicznych, miejsc zagrożonych pleśnią, miejsc wymagających termomodernizacji.

Bliższe informacje: mgr inż. Przemysław Sawarzyński tel. 602 367 237

Więcej o certyfikacji: https://www.energetyczni.pl/o_swiadectwie/index.html