KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, PROJEKTANT

 

Oferuję Państwu: - nadzór nad całym procesem budowlanym, - podjęcie funkcji kierownika budowy, - kontrole i odbiory poszczególnych etapów budowy od wykonawcy - nadzór w charakterze inspektora nadzoru, - pomoc i doradztwo w doborze produktów i technologii - pomoc w negocjacjach

 

Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:

1)     sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg i nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych;

2)     sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków;

3)     kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3 w zakresie konstrukcji budowlanych.

 

Jestem członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Zapraszam mgr inż. Przemysław Sawarzyński  tel. + 48 602 367 237

 

Ponadto oferujemy Państwu:

  1. Pomoc w doborze działki do celów budowlanych
  2. Wystąpienie do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie odpisu  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy
  3. Pomagamy w doborze projektu lub projektujemy indywidualny projekt w cenie gotowych projektów
  4. Wykonujemy adaptacje projektów
  5. Pomagamy przy występowaniu o pozwolenie na budowę
  6. Organizujemy przyłącza mediów
  7. Wskazujemy sprawdzone i profesjonalne ekipy budowlane
  8. Gwarantujemy, że budowa domu jest realizowana przez doświadczonych pracowników, z wieloletnim stażem przy budowie domów jednorodzinnych
  9. Odbieramy budynek do użytkowania